Bluswatervoorziening

Brandbeveiliging dient in de eerste plaats gericht te zijn op het voorkomen van persoonlijke ongelukken. Vooral in bedrijven, echter kan ook de materiële schade catastrofaal zijn. Driekwart van de ondernemingen overleeft een grote brand op den duur niet.
 
Om aan de Nederlandse bouwvoorschriften en brandbeveiligingsverordening te voldoen, is de aanwezigheid van voldoende bluswater essentieel. Omdat de waterleidingsbedrijven veelal niet aan deze vraag/capaciteit kunnen voldoen, wordt steeds vaker overgegaan tot het gebruik van grondwater door middel van geboorde putten, al dan niet voorzien van onderwaterpompen. De brandweer is belast met het toezicht op de uitvoering en op het onderhoud van deze bluswatervoorzieningen.